shadow

Cserőháti Kovács István életrajzi adatai

Születési dátum: 1950. március 30. Poroszló
Édesanyja: Kiss Margit
Édesapja: Kovács Károly
Testvére: Ifj. Kovács Károly (Cs. Kovács Károly)
A Cserőhát a múlt század közepén 
1956-1964:

Az Általános Iskola elvégzése Poroszlón. Díjnyertes iskolai rajzpályázatok.

Cserőháti egyik gyermekkori pályadíja (1962)

1964-1968: A Középiskola elvégzése a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában.
A debreceni képzőművészeti szakkör folyamatos látogatása.
(Vezetői: Bíró Lajos és Félegyházi László festőművészek).Cserőháti Kovács István poroszlói tablóképe (1956-1969) A tiszacsegei képzőművészeti táborban való részvétel. 

A Debreceni Református Gimnázium Kollégiuma

1968-1970:
Cserőháti Kovács István a Gutenberg Ifjúsági Klubban (1970)A budapesti Ságvári Endre Nyomdaipari Szakmunkásképző Intézetben a nyomdász - kéziszedő szakma megszerzése.
A Gutenberg nyomdász klub vezetése.
1970-1971:  Kéziszedő munkakör betöltése a budapesti Egyetemi Nyomdában.
A fővárosi TIT Szabadegyetem irodalmi, zenei, képzőművészeti előadássorozatainak látogatása.
A nyomdász (vezető: Xantusz Gyula festőművész) és a vasas (vezető: Szlávik Lajos festőművész) szakszervezetek képzőművészeti szakköreinek látogatása.
A budapesti képzőművészeti szakkörök gyűjteményes kiállításán való részvétel. (1970)
1971-1977: A karcagi Ifjúsági Ház vezetői állásának betöltése.
1971-1975:

Cserőháti Kovács István az Ady-ligeti határőrezredben...(Péter Ilona , Faragó Laura)A sorkatonai szolgálati idő letöltése a BM. Ady-ligeti határőrezredben.
A „Balassi Bálint" klub és rajzkör vezetése az ezred hírszázadánál.
Műsoros estek szervezése az Ady-ligeti határőrezredben.

1976-1977:

Népművelő-könyvtár szakos diploma megszerzése a Debreceni Tanítóképző Intézetben.
Tagja a Szolnok Megyei Klubtanácsnak.
Nívódíj elnyerése a túrkevei képzőművészeti pályázaton.
Részt vesz az Országos "Alkotó Ifjúság" képzőművészeti pályázaton.
Közreműködik a berekfürdői I. Megyei Képzőművészeti Alkotótábor szervezésében.
A karcagi tavaszi és őszi tárlatok megszervezése.
Házasságkötése, majd Zoltán fiának megszületése. (1976)

1977-1981:

A zánkai Körzeti Művelődési Ház igazgatói állásának betöltése.
Viski Ágnes és Cserőháti Kovács István házasságkötése alkalmával készített fotó Poroszlón (1976)Vass Lajossal a zánkai Művelődési Házban az 1980-as évekbenCserőháti Kovács István a zánkai színjátszó csoportjának a  tagjai között (1979)

A zánkai társközségek kulturális seregszemléinek megszervezése.
Eszter lányának megszületése.(1978)

1981-1985: A pilisvörösvári Művelődési Ház igazgatói állásának betöltése.Cserőháti Kovács István Pilisvörösváron, mint a művelődési ház igazgatója, a 80-as évek elején
1985-1990:
Balról szüleimmel, jobbról Dr. Péter László irodalomtörténésszel és Péter Lászlónéval a sárospataki népfőiskolai találkozón a nyolcvanas években
A fővárosi Építőipari Szolgáltató Vállalat (ÉSZV, majd ERAVIS) népművelő munkakörének betöltése.
Tagja az újpalotai művészkörnek. Kiállításokon vesz részt a „Lila Iskola" Galériájában. Résztvevője a szántódpusztai alkotótábornak.
A „Tájak és emberek" c. újpalotai képzőművészeti pályázaton III. díjat nyer.
Kiállítások Budapesten, Érden, Ady-ligeten, a debreceni és sárospataki református kollégiumokban, Tiszafüreden, Karcagon és Pilisvörösváron.
A sárospataki volt népfőiskolások évenkénti találkozóikon való rendszeres résztvétel.
A „Nagyidai Sztojka" Roma Népfőiskola és Szabadművelődési Akadémia programjának és működési rendjének elkészítése.
„A Reformátusok Lapjának tipográfiai-megújítása." c. tervezet elkészítése.
1991-1996: Nevelőtanár a fővárosi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonban.
Kiállítások Túrkevén, Budapesten és Pilisvörösváron.
1997-2000: Nevelőtanári, majd otthonvezetői állás betöltése az érdi lakásotthonban.
Kiállítások Budapesten, Pilisvörösváron, Százhalombattán, Poroszlón.
Az érdi gyermekotthon önkormányzatának megszervezése.
2000-2010: A fővárosi Esze Tamás Gyermekotthon nevelőtanári munkakörének betöltése.
Kiállítások Badacsonytomajon, Budapesten, Pilisvörösváron, a debreceni Nagytemplom Kálvin termében, Poroszlón és Dorogon.
Házasságának felbontása. (2001)
IN MEMORIAM ID. KOVÁCS KÁROLYVégső búcsú Édesapjától. (2003)
Eszter lányának házasságkötése. (2004)
Papp Benedek unokájának megszületése. (2006)
Az Esze Tamás Gyermekotthon képzőművészeti körének vezetése. (2007-2012)
Megismerkedik Nagy Gy. Tündével és hozzá költözik Budapestre. (2007)
Gyermek alkotótábor vezetése a Rakaca tónál. (2008)
Tiszteletbeli taggá választják a „Pilisi Alkotó Kaptár" (PAK) alkotóművészek egyesületében.
Retrospektív életmű kiállítás a Magyarok Házában, (Csontváry terem, 2009).
Papp Gergely unokájának megszületése. (2009)
Kiállít a XVII. Országos Portré Biennálén a hatvani Moldvay Győző Galériában.
A „Fogadj szívedbe" c. portrékötet (négy pilisvörösvári képzőművészről: Bajnok Béla, Bihari Sándor, Cserőháti Kovács István, Gáborházi Károly) megjelenése és méltatása Pilisvörösváron a Műhely Galériában.
Különdíjat kap a Budapest XI. kerületi művészeti fesztiválon. (Kongresszusi Központ).
Részt vesz a tabajdi alkotótáborban Köllő Miklós és Preisinger Éva alkotóházában. (2010)
2010. március 30.-tól nyugdíjba vonul. Továbbra is megbízást kap
az Esze Tamás Gyermekotthon rajz szakkörének vezetésére.

Szerepel a „Tabajdi lenyomatok" c. kötetben.
Szerkesztője: Keczely Gabriella.

Részt vesz és kiállít a XIX. Országos Tájkép Biennálén Hatvanban.
2011-2012: Önálló kiállítás a fővárosi „Zila" Galériában. (2011. aug. 18.)
A budapesti, „Liszt ihlete, Liszt ihlette" c. kreatív művészeti pályázat
második, valamint közönségdíjasa.
A poroszlói I. Gyermekalkotó Tábor megszervezése és vezetése.
Az általa vezetett gyermekrajz szakkör első kiállításának
megszervezése az Esze Tamás Gyermekotthonban. (2011. október)
2012: Élettársával, Nagy Gy. Tündével, erdélyi körutazáson vesz részt.
Ősszel fotógrafikai pályázatot készít a kiskőrösi múzeum felhívására.
A gyermekrajz szakkör Téli Tárlatának megszervezése az Esze Tamás Gyermekotthonban.
2013: A kiskőrösi Petőfi Szülőházban és Emlékmúzeumban kiállítja a „A patak habjain" és a „Szeptember végén" c. fotografikáit. Mindkét alkotását a múzeumnak ajándékozza.
  A 'Liszt ihlete' c. pályadíjat Preisinger Éva KULTI Igazgató és Hoffmann Tamás XI. kerületi polgármester adja át 2011 novemberében A kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeumban (2013)Cserőháti Kovács István I. helyezése az országos fotóposzter pályázaton (2013)
 

Részt vesz a 2013. évi Országos Víz Világnapi VII. Fotóposzter Pályázaton Miskolcon, ahol a „Római út Badacsonyban” és a „Tisza tavi alkony” c. fotografikáit a Magyar Hidrológiai Társaság jutalommal díjazza.
Kiállít a 90 éves É. Kovács László néprajzkutató és festőművész tiszteletére rendezett kollektív kiállításon a putnoki Holló László Galériában.
Májusban második díjat nyer az újbudai KULTI - Őrmezei Közösségi Ház által meghirdetett képes levelezőlap tervező pályázatán.
Májusban Zoltán fia megházasodik. Júniusban végső búcsút vesz Édesanyjától a poroszlói temetőben.
Júliusban Tabajdon alkot a Vál-völgyi alkotótáborban. Augusztusban életrajzát megjelentetik a „Who is who Magyarországon” c. nemzetközi életrajzi enciklopédia XI. kiadásában.

 

A tabajdi Eszter nénivel 2013 nyaránMagyarország vezető személyiségeinek életrajzi enciklopédiája (XI. kiadás 2013)Cserőháti Kovács István Zoltán fiának és Szilviának esküvőjén Budapest, 2013

  Novemberben kiállít a nemzetközi Senior Összművészeti Pályázat tárlatán a budapesti Kongresszusi Központban. Részt vesz a „Szőnyi István Képzőművészeti  Alkotókör” tárlatán, majd decemberben „A poroszlói öreg fecske” c. festményét állítja ki a hatvani Galériában, az „Arcok és Sorsok” című Országos Portré Biennálén.
  A hatvani Országos Portré Biennálén 'A poroszlói öreg Fecske' c. portréja mellett 2013-ban
2014: 

Januárban kiállít a fővárosi Pagoda Galériában.

 

Ozsváth Sándor művelődéstörténész tárlatnyitója a Pagoda Galériában (2014)Nagy Gy. Tündével Déva várában (2014)

Februártól Nagy Gy. Tünde élettársának műtét utáni betegellátásának és gyógyításának elősegítését tartja elsődleges feladatának. Májusban dél-erdélyi körutazáson vesznek részt. Élettársának egészségi állapota folyamatosan javul. Júniusban megszületnek Márton és Olívia unokái.

Szeptemberben a poroszlói önkormányzattól meghívást kapnak a "Poroszló története" című könyv ünnepélyes bemutatójára. Az a megtiszteltetés éri, hogy a könyv "Arcképcsarnoka" méltatja képzőművészeti munkásságát.

 Nagy Gy. Tünde és Cserőháti Kovács István festőművész a 'Poroszló története' c. könyv ünnepélyes átadásán (2014)'Poroszló története' c. könyv borítójaDr. Baranyai Miklós főorvos 'Bosch és a szem' c. művének első és hátsó borítója, középen dr. Baranyai Miklós portréja

Októberben dr. Baranyai Miklósnétól azt a megtisztelő felkérést kapja, hogy dr. Baranyai Miklós "Bosch és a szem" című tudományos ismeretterjesztő előadásának készítse el a kép- és szövegszerkesztési munkálatait. A munkával decemberben elkészül és Dr. Baranyai Miklós tudományos értekezését örömmel adja át az orvostudós özvegyének.

2015:

Hatvanötödik születésnapja alkalmából áprilisban kiállít a fővárosi Montázs Art Caféban. Májusban, barátainak meghívására élettársával délkelet-erdélyi körutazáson vesznek részt. Augusztusban, Olaszországban, a Ligúr tenger melletti Pieve di Tecoban meglátogatják Zoltán fia családját, akik Nagy Gy. Tündével együtt, kedves meglepetésben részesítik: Milánóban közvetlen közelről láthatta Leonardo Da Vinci "Utolsó vacsora" c. monumentális falfestményét a Santa Maria delle Grazie templomban. Októberben nyaki porckorong rendellenességgel gyógyítják, így az őszre betervezett alkotóutat el kellett halasztania.

 

Cserőháti Kovács István kiállítása a Montázs Art Caféban (2015)Csíksomlyón Nagy Gy. Tündével és a madarasi-Hargita csúcsán (2015)Cserőháti Kovács István gratulál és nagyrabecsülését fejezi ki Moys Zoltán rendezőnek a Hazajáró c. televízió sorozat elkészítéséért (2015)Milánóban (2015)

 
Pieve di Tecoban (2015)Cserőháti unokák  (2015)A Ligúr tenger partján Nagy Gy. Tündével, Zoltán fiával és Olívia unokájával (2015)
Poroszlón, a Tisza tó partjánNagyváradon Nagy Gy. Tündével 2010-benCserőháti Kovács István festőművész Pusztamérgesen 2010-benA poroszlói Cserőháton 2006-banRészlet dr. Baranyai Miklós főorvos 1989 évi pilisvörösvári tárlatnyitójábólA Baranyai orvosházaspár, Vass Lajos zeneszerző, Édesapám és Jakab Sándor publicista a szülői ház diófája alatt a hetvenes évekbenA nagyváradi Kanonok soron 2012 évbenA szülői ház családunkról mesélő borostyánbokránál 2012-benBocskay Vincénével és Bocskay Vince szovátai  szobrászművésszel Csíksomlyón 2012-benCserőháti kiállítás a Magyarok Házában (2009)Nagy Gy. Tünde (2010)Csoóri Sándor költő és Czine Mihály irodalomtörténész Dr. Újszászy Kálmán professzor sárospataki kertjében (az 1970-es évek vége)Dr. Újszászy Kálmán professzor sárospataki kertjében az 1970-es évek végén (Jobboldalt állnak: É. Kovács László, Denke Gergely és Cserőháti Kovács István)Cserőháti Kovács István festőművész és Ozsváth Sándor művelődéstörténész (2012)Cserőháti Kovács István festőművész a 'Poroszlói Atlantisz' c. olajfestménye előtt (2012)Cserőháti Kovács István portrét fest Tabajdon (Részlet az Újbuda c. újságból 2013-ban)Dr. Baranyai Miklósné óbudai otthonában (2013)Cserőháti Kovács István az 'Alföldi táj' c. festménye előtt a Pagoda Galériában (2014)Cserőháti Kovács István Eszter lányának családja ( Budapest, 2014) Cserőháti Kovács István festőművész és dr. Vitéz Ferenc író, szerkesztő és kiadó a Magyar ÍrószövetségbenOzsváth Sándor művelődéstörténész írása a Reformátusok Lapjában (2014)
  (Lezárva 2015. december)  

 

 Az erdélyi fenyvesekben 2012 tavaszán

 

Díjak:

Nagykun városok képzőművészeti pályázata. Túrkeve. Nívódíj. 1976
Budapest XV. kerületének képzőművészeti pályázata. III. díj. 1986
Budapest XI. kerületi senior képzőművészeti pályázata. Különdíj. 2010
Budapest XI. kerületi kreatív művészeti pályázat fotógrafika kategóriában: II. díj és közönségdíj. 2011
Miskolc. A Magyar Hidrológiai Társaság pályázata. I. helyezés 2013
Budapest. Újbuda KULTI-Őrmezei Közösségi Ház pályázata. II. díj. 2013

 

 

prosi

A rendelés leadásához, kérem

kattintson ide!